Revalidatie na COVID-19-infectie

Voor de regio Waalwijk kunnen we de zorg bieden die patiënten nodig hebben.

Als gevolg van COVID-19, blijven veel mensen langdurige klachten ervaren. Vanuit Hevafysio is de werkgroep COVID-19 opgericht om optimale zorg te bieden. De werkgroep bestaat uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtist, psychologen en evt. gewenst logopedist(en). Ook heeft Olaf Romijn, huisarts, zich aan de groep verbonden. Alle disciplines zijn samenwerkend aanwezig in gezondheidscentrum BaLaDe Waalwijk.

Uit huidig onderzoek blijkt dat 75-80% van de mensen die in het ziekenhuis belanden door een COVID-19 infectie, gemiddeld 21 dagen in het ziekenhuis verblijven. Ook blijkt dat 20-25% van deze mensen op de intensive care (IC) belanden. Een langdurige periode van ziek zijn heeft grote gevolgen voor de gezondheid. Er kan, vaak in combinatie, sprake zijn van lichamelijke klachten (spierzwakte, gewichtsverlies, stem- en slikproblemen), cognitieve klachten (geheugenverlies en concentratiestoornis), maar ook van psychische klachten als angst en depressie. Mede door de aanwezigheid van andere chronische aandoeningen (zoals COPD, diabetes en hart- en vaatziekten), is het van belang dat gespecialiseerde zorgprofessionals snel aan de slag gaan met een patiënt

Door gegevens van het REACH-netwerk, ontstaan vanuit het UMC Amsterdam (Rehabilitation After Critical Illness and Hospital discharge), is de werkgroep optimaal op de hoogte van de meest recente inzichten over de revalidatie van deze specifieke doelgroep.

Voor de regio Waalwijk kunnen we op deze manier spoedig de zorg bieden die patiënten nodig hebben. Voor een intake kunt u bellen met 0416-337651 of bezoek de website www.hevafysio.nl en/of stuur een e-mail naar info@hevafysio.nl. Deze multidisciplinaire zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekeraars.

Dit zegt:

Ad van Heeswijk
Fysiotherapie
In het Gezondheidscentrum BaLaDe zijn verschillende zorgaanbieders aanwezig die ieder vanuit hun eigen expertise een steentje kunnen bijdragen aan het herstel van (ex)coronapatiënten. Onze gedachte is dat de onderlinge samenwerking en korte lijnen ons vakmanschap versterkt. En voor de patiënt de maatzorg maakt, zowel fysiek als mentaal, welke aansluit bij wat ieder individueel nodig heeft om er weer bovenop te komen, thuis de draad weer op te pakken.
Samenwerking Gezondheidscentrum BaLaDe

Gezondheidscentrum BaLaDe zorgt voor de juiste zorg door de juiste zorgverlener(s). Door nauwe samenwerking tussen eerstelijns zorgpartijen wordt snel en efficiënt hulp geboden. Gezondheidscentrum BaLaDe biedt zorg voor de korte en lange termijn, voor heel Waalwijk en omgeving.

Het doel van de stichting is het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van wijkgestuurde, geïntegreerde eerstelijnszorg. De samenwerking tussen alle zorgverleners is daarvoor het uitgangspunt.

Corona Team Gezondheidscentrum

Revalidatie na COVID-19-infectie