Zorgverlener worden in Gezondheidscentrum BaLaDe

Wordt u een nieuwe zorgverlener in het Gezondheidscentrum BaLaDe?

We streven binnen het gezondheidscentrum BaLaDe naar een zo breed mogelijk aanbod van gezondheidszorg aan de bewoners van Waalwijk en omgeving. Dit houdt in dat we voor Waalwijk en Drunen steeds zoeken naar aanvullingen op het huidige aanbod. Stichting BEL Plus Zorg onderverhuurt ruimten aan zorg-participanten en heeft hiervoor binnen gebouw BaLaDe een ontheffing op het verbod tot onderverhuur.

Alle ruimten binnen het gezondheidscentrum zijn gemaatvoerd en afgewerkt volgens de eisen van de zorgverzekeraars aan de Eerste Lijns Gezondheidszorg. Er zijn behandelkamers, standaard spreekkamers en spreek-behandelkamers en combi-s van spreek-onderzoekskamer. Daarnaast zijn direct nabij de praktijkruimtes een ruime wachtruimte, (invaliden)toiletten, rolstoeltoegankelijke liften en een EHD gesitueerd.

Huren kan binnen het Gezondheidscentrum al laagdrempelig. Ruimten kunnen per dagdeel (morgen/ middag of avond) gehuurd worden op basis van een jaarcontract. Wel vereisen we na een eerste inloopjaar een behoorlijke mate van presentie, dus tenminste 2 of meer dagdelen. De gevraagde huurprijzen zijn all-in, te weten de kale huur, energiekosten, servicekosten gebouw inclusief de schoonmaak en een bijdrage aan organisatiekosten van de zorgsamenwerking.

Aan de beoogde participanten stellen we echter wel eisen, zoals verwoord in de participanten-overeenkomst. Zo vragen we naast de beroepskwalificaties die de afzonderlijke beroepsverenigingen stellen ook een zekere geneigdheid tot onderlinge samenwerking. En zo nodig overdracht van cliënten om hun de meest effectieve behandeling te kunnen garanderen. Gezondheidszorgers worden geconfronteerd met sterk veranderlijke vergoedingen van zorgverzekeraars, waardoor de exploitatie van de afzonderlijke praktijken moeilijk over langere perioden te plannen is. Dit heeft zijn beslag op het aantal jaarlijkse mutaties in huurders. Als gezondheidscentrum bieden wij aan een flexibele verhuur die mee ademt met het wel en wee van de deelnemende praktijken. Uitbreiding met nieuwe zorgverleners zal echter ook moeten passen binnen de voorgestane samenwerking. Het gezondheidscentrum wil nadrukkelijk meer zijn dan een simpel bedrijfsverzamelgebouw.

De contractperiode voor een jaarcontract bedraagt tenminste een heel contractjaar van 1 augustus tot en met 31 juli, plus de aanloopperiode tot aan 1 augustus. De huurtarieven worden jaarlijks bijgesteld op basis van de ontwikkeling van de diverse huurcomponenten. Langer lopende contracten voor 5 jaar of méér en eenjaars full-time huur van een ruimte leveren een stevige korting. Eenmalige bijkomende kosten betreffen een borgsom van 2 maanden huur en een borgsom voor gebruik van gecertificeerde sleutelsysteem voor u en uw medewerkers.

Desgewenst kunt u uw praktijk ook laten meedraaien in de videopresentatie in de wachtkamer. Daarnaast zijn eventuele specifieke- aan uw praktijkgebonden hulpmiddelen voor uw eigen rekening.

Van een van onze zorgverleners:

Joyce Kersten
Craniosacraaltherapeut
Binnen gezondheidscentrum BaLaDe ben ik beschikbaar om mensen te behandelen die door diverse omstandigheden de balans tussen inspanning en ontspanning, en belasting en belastbaarheid zijn kwijtgeraakt. Ik ondersteun deze mensen om weer in hun kracht te komen en de regie over hun leven terug te krijgen. Als startend ondernemer is het prettig om flexibel te kunnen huren en onderdeel uit te maken van dit gezondheidscentrum. Hierdoor zijn de lijnen kort, wat de onderlinge samenwerking met bijvoorbeeld de fysiotherapeut, psycholoog en osteopaat bevordert en de behandelresultaten ten goede komt.
Gezondheidscentrum BaLaDe

Het doel van Gezondheidscentrum BaLaDe is het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van wijkgestuurde, geïntegreerde eerstelijnszorg.

Door nauwe samenwerking tussen eerstelijns zorgpartijen wordt snel en efficiënt hulp geboden.

Uitgangspunt is de samenwerking tussen alle zorgverleners. Het gezondheidscentrum biedt zorg voor de korte en lange termijn, voor heel Waalwijk en omgeving.

Psycho-sociale hulpverlening!

Heeft u hulp nodig?